Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (1)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement Ontwerp statenvoorstel Nieuwe besluitvormingssystematiek Provinciale Staten PVV VERWORPEN (VOOR 6 TEGEN 32)

-8f01.pdf PDF, 58.49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
24-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar