Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)

Exporteren naar

PDF Excel

Overzicht moties, amendementen en besluiten statendag 14 november 2012

25t201.doc PDF, 80.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2: Verworpen - D66 - Reis- en verblijfskosten

25nkq01.pdf PDF, 209.48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 1: Verworpen - D66 - Verslaglegging en notulen

25nkg01.pdf PDF, 159.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 3: Verworpen - D66 - Excursies en werkbezoeken

25nkv01.pdf PDF, 228.81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 5: Aangenomen - CDA, PvdA - Nationaal Jeugddebat en Op weg naar het Lagerhuis

25nkz01.pdf PDF, 340.12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 6: Verworpen - SP - Cultuureducatie primair onderwijs

25nl301.pdf PDF, 337.68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar