Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A-Verworpen (Statendag 18 december 2013) Reglementen van orde nieuwe vergaderstructuur-SP

Amendement B-Verworpen (Statendag 18 december 2013) Woordvoerderschapsregeling voor commissies per onderwerp-50+

Amendement A-Verworpen (Statendag 18 december 2013) DE-on-SP

DOCUVITP-1572244-v1-Amendement-A-Verworpen-Statendag-18-december-2013-DE-on-SP.pdf PDF, 609.73 KB

Metadata

Publicatie datum
18-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B-Aangenomen (Statendag 18 december 2013) Beschikbaar stellen financiële middelen DE-on-VVD