Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A-D66 (Aangenomen)-Statenvergadering 2 juli 2014-Toevoegen extra beslispunt mbt Flevokust

DOCUVITP-1630282-v1-Amendement-A-D66-Aangenomen-Statenvergadering-2-juli-2014-Toevoegen-extra-beslispunt-mbt-Flevokust.pdf PDF, 377.22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
02-07-2014
Laatst gewijzigd
10-07-2014 16:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B-SGP (Ingetrokken)-Statenvergadering 2 juli-Aanv. voorw. bij vaststellilng Natura2000 beheerplan OVP

Amendement C-D66(Aangenomen)-Statenvergadering 2 juli 2914-Voorwaarden bij Natura2000 beheerplan OVP

DOCUVITP-1630301-v1-Amendement-C-D66Aangenomen-Statenvergadering-2-juli-2914-Voorwaarden-bij-Natura2000-beheerplan-OVP.pdf PDF, 436.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
02-07-2014
Laatst gewijzigd
10-07-2014 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D-SGP (Aangenomen)-Statenvergadering 2 juli 2014-Aanvullende vwd bij Natura2000 OVP

DOCUVITP-1630303-v1-Amendement-D-SGP-Aangenomen-Statenvergadering-2-juli-2014-Aanvullende-vwd-bij-Natura2000-OVP.pdf PDF, 503.94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
02-07-2014
Laatst gewijzigd
10-07-2014 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar