Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (ingetrokken) - PvdD - Vangen van amfibieen onder voorwaarden

DOCUVITP-1984206-v1-Amendement-A-Ingetrokken-PvdD-Vangen-van-amfibieen-onder-voorwaarden.PDF PDF, 2 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-10-2016
Laatst gewijzigd
02-11-2016 10:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B (ingetrokken) - PvdD - Evenwichtige samenstelling bestuur Faunabeheereenheid

DOCUVITP-1984208-v1-Amendement-B-Ingetrokken-PvdD-Evenwichtige-samenstelling-bestuur-Faunabeheereenheid.PDF PDF, 1.93 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-10-2016
Laatst gewijzigd
02-11-2016 10:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C (ingetrokken) - PvdD - Onderbouwing effect preventieve middelen in FBP

DOCUVITP-1984209-v1-Amendement-C-Ingetrokken-PvdD-Onderbouwing-effect-preventieve-middelen-in-FBP.PDF PDF, 1.96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-10-2016
Laatst gewijzigd
02-11-2016 10:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D (ingetrokken) - PvdD - Afwegingskader redelijke wildstand voor de jacht

DOCUVITP-1984210-v1-Amendement-D-Ingetrokken-PvdD-Afwegingskader-redelijke-wildstand-voor-de-jacht.PDF PDF, 2.01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-10-2016
Laatst gewijzigd
02-11-2016 10:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement E (ingetrokken) - PvdD - Beschrijving maatregelen FBP bij negatieve beinvloeding wildstand voor jacht

Amendement F (ingetrokken) - PvdD - Geldigheidsduur faunabeheerplan

DOCUVITP-1984207-v1-Amendement-F-Ingetrokken-PvdD-Geldigheidsduur-faunabeheerplan.PDF PDF, 1.88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-10-2016
Laatst gewijzigd
02-11-2016 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar