Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Aangenomen - Statenbreed - Uitbreiding formatie Griffie

DOCUVITP-2339110-v1-Amendement-A-Aangenomen-Statenbreed-Uitbreiding-formatie-Griffie.PDF PDF, 2.06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2018
Laatst gewijzigd
22-11-2018 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Verworpen - PvdD - Hengelen is geen sport

DOCUVITP-2339111-v1-Amendement-B-Verworpen-PvdD-Hengelen-is-geen-sport.PDF PDF, 2.05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2018
Laatst gewijzigd
22-11-2018 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Verworpen - 50Plus - Amendeerbare beslispunten

DOCUVITP-2339112-v1-Amendement-C-Verworpen-50Plus-Amendeerbare-beslispunten.PDF PDF, 2.1 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2018
Laatst gewijzigd
22-11-2018 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar