Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (1)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Verworpen) - PVV - Ontwerp Structuurvisie Zon

DOCUVITP-2234697-v1-Amendement-A-Verworpen-PVV-Ontwerp-Structuurvisie-Zon.PDF PDF, 1.97 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-04-2018
Laatst gewijzigd
26-04-2018 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar