Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (11)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Verworpen - PvdD - Beschutting voor de grote grazers

DOCUVITP-2274763-v1-Amendement-A-Verworpen-PvdD-Beschutting-voor-de-grote-grazers.PDF PDF, 1.88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Verworpen - PvdD - Geen afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2274764-v1-Amendement-B-Verworpen-PvdD-Geen-afschot-van-gezonde-dieren-in-de-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 1.86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Verworpen - PVV - Geen afschot zonder vooraf raadplegen Provinciale Staten

DOCUVITP-2274766-v1-Amendement-C-Verworpen-PVV-Geen-afschot-zonder-vooraf-raadplegen-Provinciale-Staten.PDF PDF, 1.88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Aangenomen - PVV - Nader onderzoek naar pre-conceptie door de juiste deskundigen

DOCUVITP-2274768-v1-Amendement-D-Aangenomen-PVV-Nader-onderzoek-naar-pre-conceptie-door-de-juiste-deskundigen.PDF PDF, 1.73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement E - Verworpen - PVV - Uitzetten grote grazers naar andere natuurgebieden

DOCUVITP-2274770-v1-Amendement-E-Verworpen-PVV-Uitzetten-grote-grazers-naar-andere-natuurgebieden.PDF PDF, 1.82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement F - Verworpen - PVV - Actief humaan beleid tot in de eeuwigheid

DOCUVITP-2274772-v1-Amendement-F-Verworpen-PVV-Actief-humaan-beleid-tot-in-de-eeuwigheid.PDF PDF, 1.75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement G - Verworpen - 50Plus - Realiseren van beschuttingsmogelijkheden uiterlijk 31 december 2018

DOCUVITP-2274773-v1-Amendement-G-Verworpen-50Plus-Realiseren-van-beschuttingsmogelijkheden-uiterlijk-31-december-2018.PDF PDF, 1.97 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement H - Verworpen - GL - Eerst gedegen wetenschappelijk ecologische onderbouwing

DOCUVITP-2274774-v1-Amendement-H-Verworpen-GL-Eerst-gedegen-wetenschappelijk-ecologische-onderbouwing.PDF PDF, 2.28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement I - Verworpen - GL - Evenwichtige verdeling financiële bijdrage aanleg glasvezel O en Z Flevoland

DOCUVITP-2274775-v1-Amendement-I-Verworpen-GL-Evenwichtige-verdeling-financiele-bijdrage-aanleg-glasvezel-O-en-Z-Flevoland.PDF PDF, 2.37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement J - Verworpen - 50Plus - Voordelig saldo van de Zomernota toevoegen aan algemene reserve

DOCUVITP-2274776-v1-Amendement-J-Verworpen-50Plus-Voordelig-saldo-van-de-Zomernota-toevoegen-aan-algemene-reserve.PDF PDF, 1.99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-07-2018
Laatst gewijzigd
31-08-2018 15:46
Zichtbaarheid
Openbaar