Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Verworpen - 50PLUS - Mandaten rol van PS binnen reserves en voorzieningen

DOCUVITP-2513465-v1-Amendement-A-Verworpen-50PLUs-Mandaten-rol-van-PS-binnen-reserves-en-voorzieningen.PDF PDF, 986.22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Ingetrokken - VVD - Wijzigen beslispunten Reserves en Voorzieningen 2020-2023

DOCUVITP-2513466-v1-Amendement-B-Ingetrokken-VVD-Wijzigen-beslispunten-Reserves-en-Voorzieningen-2020-2023.PDF PDF, 1.26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Verworpen - SP - Oormerken gelden uit algemene reserve voor een volwaardig ziekenhuis

DOCUVITP-2513467-v1-Amendement-C-Verworpen-SP-Oormerken-gelden-uit-algemene-reserve-voor-een-volwaardig-ziekenhuis.PDF PDF, 862.59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Ingetrokken - 50PLUS - Verlaging bijdrage Almere 2 0 FVA

DOCUVITP-2513468-v1-Amendement-D-Ingetrokken-50PLUS-Verlaging-bijdrage-Almere-2-0-FVA.PDF PDF, 1008.44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 16:02
Zichtbaarheid
Openbaar