Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (1)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Verworpen - PVV, Forum voor Democratie, SGP - Onderzoek nieuw museum in Almere

DOCUVITP-2571986-v1-Amendement-A-Verworpen-PVV-FVD-SGP-Onderzoek-nieuw-museum-in-Almere.PDF PDF, 976.45 KB

Metadata

Publicatie datum
26-02-2020
Laatst gewijzigd
04-05-2020 18:38
Zichtbaarheid
Openbaar