Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (5)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Door voorzitter overgenomen - PvdD - Schriftelijke voorbereidingstijd voorafgaande aan digitale vergaderingen

Amendement B - Door voorzitter overgenomen - Forum voor Democratie - Reglement van Orde digitaal vergaderen

DOCUVITP-2602999-v1-Amendement-B-door-voorzitter-overgenomen-FvD-Reglement-van-Orde-digitaal-vergaderen.PDF PDF, 942.51 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2020
Laatst gewijzigd
04-05-2020 18:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Verworpen - 50PLUS, Forum voor Democratie - Bestaande kredietfaciliteit continueren MKB-Doorstartfonds

Amendement D - Verworpen - Forum voor Democratie - Uitlenen personeel aan Zelfstandigenloket Flevoland t.b.v. het ondersteunen van ondernemers

Amendement E - Verworpen - Forum voor Democratie - Concretiseren datum van ter inzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland