Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Verworpen - 50PLUS - Geen jaar overschrijdende projecten Bedrijfsvoering

DOCUVITP-2619479-v1-Amendement-A-Verworpen-50PLUS-Geen-jaar-overschrijdende-projecten-Bedrijfsvoering.PDF PDF, 975.47 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Verworpen - 50PLUS - Coalitieakkoord

DOCUVITP-2619480-v1-Amendement-B-Verworpen-50PLUS-Coalitieakkoord.PDF PDF, 967.51 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Aangenomen - VVD - Kaderstelling RES-ambities

DOCUVITP-2619481-v1-Amendement-C-Aangenomen-VVD-Kaderstelling-RES-ambities.PDF PDF, 954.5 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Verworpen - PvdD - Verhoog de Flevolandse ambitie in het RES-bod

DOCUVITP-2619482-v1-Amendement-D-Verworpen-PvdD-Verhoog-de-Flevolandse-ambitie-in-het-RES-bod.PDF PDF, 1.11 MB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:38
Zichtbaarheid
Openbaar