Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Verworpen - VVD - Uitwerking strategische thema's Najaarsnota 2020

DOCUVITP-2633746-v1-Amendement-A-Verworpen-VVD-Uitwerking-strategische-thema-s-Najaarsnota-2020.PDF PDF, 966.51 KB

Metadata

Publicatie datum
24-06-2020
Laatst gewijzigd
08-07-2020 14:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Verworpen - 50PLUS - Uitstel onderzoek mogelijkheden museum

DOCUVITP-2633747-v1-Amendement-B-Verworpen-50PLUS-Uitstel-onderzoek-mogelijkheden-museum.PDF PDF, 980.71 KB

Metadata

Publicatie datum
24-06-2020
Laatst gewijzigd
08-07-2020 14:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Verworpen - 50PLUS - Fonds Verstedelijking Almere; project museale voorziening

DOCUVITP-2633748-v1-Amendement-C-Verworpen-50PLUS-Fonds-Verstedelijking-Almere-project-museale-voorziening.PDF PDF, 1.02 MB

Metadata

Publicatie datum
24-06-2020
Laatst gewijzigd
08-07-2020 14:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Verworpen - Forum voor Democratie - Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025 ter kennisgeving voorleggen