Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (16)

Exporteren naar

PDF Excel

Afschrift brief aan Ministerie EZ inzake realisatie windmolenpark IJsselmeerdijk in NOP

gkr01.pdf PDF, 918.12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-10-2009
Laatst gewijzigd
08-10-2009 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitvoeringsplan Herziening Interbestuurlijk Toezicht

h6201.pdf PDF, 8.64 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-10-2009
Laatst gewijzigd
08-10-2009 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Commentaar MKB en VNO NCW Midden op Natura 2000-procedure

6301.pdf PDF, 2.35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-10-2009
Laatst gewijzigd
08-10-2009 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Inspraakreactie C21 - GDU (via H.J.B. Kraaij)

jzk01.pdf PDF, 448.26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-10-2009
Laatst gewijzigd
08-10-2009 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

aangepaste melding nevenfunctie John

879588p001.pdf PDF, 153.86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-10-2009
Laatst gewijzigd
08-10-2009 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Onderzoeksopzet Waarom wachten op jeugdzorg

v3n01.pdf PDF, 5.81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-10-2009
Laatst gewijzigd
08-10-2009 00:00
Zichtbaarheid
Openbaar