Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (8)

Exporteren naar

PDF Excel

Rapport van bevindingen - Jaarrekeningcontrole 2010

-p4013.pdf PDF, 16.99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Verzoek financiele ondersteuning voor Natuur-en milieueducatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO)

-n001.pdf PDF, 733.67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie VVN op aangekondigde bezuinigingen op BDU-gelden door Flevoland

-ct01.pdf PDF, 754.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindbalans Hoofdlijnenakkoord

-ct203.pdf PDF, 1004.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS intentieverklaring RUD en brief aan staatssecretaris

-b1r01.doc PDF, 64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Circulaire over werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel vervallen gratificatie en aanpassing procedure ziekte commissarissen van de Koningin gedeputeerden en statenleden

-9dz01.pdf PDF, 5.42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Gezamenlijke routekaart voor de gastvrijheidseconomie van Gastvrij Nederland en het IPO

-9-01.pdf PDF, 7.04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

quickscan Passend Onderwijs

-7yh02.doc PDF, 101 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-03-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar