Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

Exporteren naar

PDF Excel

Voortgangsbericht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting BZK

rwv01.pdf PDF, 1.52 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Flevoland en de toekomst van de Europese Structuurfondsen dec 2011

rtqp01.pdf PDF, 6.41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording vragen PS n.a.v. statenvoorstel investeringskrediet steunpunt Trekkersveld III.pdf

rtqc01.pdf PDF, 29.07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Subsidie Sensoor - Flevoland.pdf

rtqm01.pdf PDF, 104.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbieding actielijst Bestuursakkoord Water

rr4-01.pdf PDF, 22.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar