Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (30)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling mutaties nevenfuncties commissaris van de Koning L. Verbeek

DOCUVITP-1487177-v1-Mededeling-nevenfuncties-CdK-L-Verbeek.pdf PDF, 21.51 KB

Metadata

Publicatie datum
23-05-2013
Laatst gewijzigd
23-05-2013 14:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad Leefomgeving en Infrastructuur-Advies onbeperkt houdbaar naar een robuust natuurbeleid

DOCUVITP-1496533-v1-Raad-Leefomgeving-en-Infrastructuur-Advies-onbeperkt-houdbaar-naar-een-robuust-natuurbeleid.pdf PDF, 188.64 KB

Metadata

Publicatie datum
23-05-2013
Laatst gewijzigd
23-05-2013 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Deltaprogramma IJsselmeergebied -Verslag IJsselMeertop 27 maart 2013

DOCUVITP-1496886-v1-Verslag-IJsselMeertop-27-maart-2013.pdf PDF, 1.75 MB

Metadata

Publicatie datum
23-05-2013
Laatst gewijzigd
23-05-2013 14:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS opdracht GS onderzoek incident Urkersluis

DOCUVITP-1496568-v1-2013-Mededeling-PS-opdracht-GS-onderzoek-incident-Urkersluis.pdf PDF, 21.54 KB

Metadata

Publicatie datum
23-05-2013
Laatst gewijzigd
23-05-2013 14:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling onderbouwing reorganisatiekosten Bedrijfsvoering in Nieuw Perspectief

DOCUVITP-1496122-v2B-Onderbouwing-reorganisatiekosten-Bedrijfsvoering-in-Nieuw-Perspectief.pdf PDF, 32.34 KB

Metadata

Publicatie datum
23-05-2013
Laatst gewijzigd
23-05-2013 15:48
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling definitief werkprogramma Aldersadvies Luchthaven Lelystad

DOCUVITP-1493563-v1-PS-mededeling-definitief-werkprogramma-Aldersadvies-Luchthaven-Lelystad.pdf PDF, 26.7 KB

Metadata

Publicatie datum
16-05-2013
Laatst gewijzigd
16-05-2013 16:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling april 2013 stand van zaken transitie jeugdzorg

DOCUVITP-1481125-v1-Mededeling-april-2013-stand-van-zaken-transitie-jeugdzorg.pdf PDF, 48.67 KB

Metadata

Publicatie datum
16-05-2013
Laatst gewijzigd
16-05-2013 16:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling openbaar subsidieregister 2012 toezegging RRK rapport

DOCUVITP-1487427-v3-2013-Mededeling-openbaar-subsidieregister-2012-toezegging-RRK-rapport.pdf PDF, 101.58 KB

Metadata

Publicatie datum
16-05-2013
Laatst gewijzigd
16-05-2013 16:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Monitoringsrapport IJsselmond incl. bijlage

DOCUVITP-1495753-v1-Mededeling-Monitoringsrapport-IJsselmond-incl-bijlage.pdf PDF, 466.55 KB

Metadata

Publicatie datum
16-05-2013
Laatst gewijzigd
16-05-2013 16:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS afdoening motie vaarwegbeheer

DOCUVITP-1482818-v6-Mededeling-PS-afdoening-motie-vaarwegbeheer.pdf PDF, 2.61 MB

Metadata

Publicatie datum
16-05-2013
Laatst gewijzigd
16-05-2013 16:34
Zichtbaarheid
Openbaar