Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (29)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling verantwoording treasurybeleid 2014

36-DOCUVITP-1696689-v4-Mededeling-verantwoording-treasurybeleid-2014.pdf PDF, 466.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-01-2015
Laatst gewijzigd
15-01-2015 14:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Toezichtsbrief 2015-vorm en bevindingen

35-DOCUVITP-1690665-v3-Mededeling-Toezichtsbrief-2015-vorm-en-bevindingen.pdf PDF, 620.24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-01-2015
Laatst gewijzigd
15-01-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Risicoinventarisatie OMALA

34-DOCUVITP-1691761-v4-Mededeling-Risicoinventarisatie-OMALA.pdf PDF, 213.34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-01-2015
Laatst gewijzigd
15-01-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling proces rond windenergie

33-DOCUVITP-1657582-v9-Mededeling-proces-rond-windenergie.pdf PDF, 256.49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-01-2015
Laatst gewijzigd
15-01-2015 14:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Voortgang Nationaal Park Oostvaardersplassen en omgeving

32--DOCUVITP-1681478-v1-Mededeling-Voortgang-Nationaal-Park-Oostvaardersplassen-en-omgeving.pdf PDF, 94.26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-01-2015
Laatst gewijzigd
15-01-2015 14:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling ontwerp natuurbeheerplan Flevoland 2016

31-DOCUVITP-1680488-v3-Mededeling-ontwerp-natuurbeheerplan-Flevoland-2016.pdf PDF, 13.07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-01-2015
Laatst gewijzigd
15-01-2015 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Actualisatie uitvoering stiltebeleid 2014

30-DOCUVITP-1680359-v4-Mededeling-Actualisatie-uitvoering-stiltebeleid-2014.pdf PDF, 3 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-01-2015
Laatst gewijzigd
15-01-2015 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Circulaire BZK per 01-01-2015 Samenloop vergoedingen statenleden met een uitkering

28--DOCUVITP-1695627-v1-Circulaire-BZK-per-01-01-2015-Samenloop-vergoedingen-statenleden-met-een-uitkering.pdf PDF, 8.67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-01-2015
Laatst gewijzigd
08-01-2015 13:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Koopwoningversneller

29--DOCUVITP-1691201-v2-Mededeling-Koopwoningversneller.pdf PDF, 93.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-01-2015
Laatst gewijzigd
08-01-2015 13:29
Zichtbaarheid
Openbaar