Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (29)

Exporteren naar

PDF Excel

Benoeming nieuwe Kabinetschef

DOCUVITP-1805928-v2-Benoeming-nieuwe-Kabinetschef.PDF PDF, 100 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2015
Laatst gewijzigd
29-10-2015 13:40
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling beantwoording vragen Commissie Bestuur bij behandeling Zomernota

DOCUVITP-1808331-v3-Benutting-budget-reorganisatie-bedrijfsvoering-1.PDF PDF, 357.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2015
Laatst gewijzigd
29-10-2015 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling beantwoording vragen inzake Randstedelijke Rekenkamer Gemeenschappelijke Regeling

DOCUVITP-1808831-v2-Beantwoording-vragen-inzake-RRK-GR.PDF PDF, 285.08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2015
Laatst gewijzigd
29-10-2015 13:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Conceptverslag Algemene Vergadering Vereniging IPO 29 september 2015

Conceptverslag-AV-vergadering-van-29-september-2015.pdf PDF, 101.39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2015
Laatst gewijzigd
29-10-2015 13:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling omtrent subsidie DE-on restant Greendeal

DOCUVITP-1803428-v4-mededeling-omtrent-subsidie-DE-on-restant-Greendeal.PDF PDF, 158.89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-10-2015
Laatst gewijzigd
29-10-2015 13:21
Zichtbaarheid
Openbaar

Gevolgen vernietiging Inpassingsplan OostvaardersWold

N-Begeleidende-brief-Gevolgen-vernietiging-Inpassingsplan-OostvaardersWold.pdf PDF, 873.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2015
Laatst gewijzigd
22-10-2015 17:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Ambtsbericht CdK Opvang vluchtelingen Flevoland

DOCUVITP-1808663-v3-Mededeling-Ambtsbericht-CdK-Opvang-vluchtelingen-Flevoland.PDF PDF, 388.98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2015
Laatst gewijzigd
22-10-2015 13:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Mandaat delegatie PS aan GS

DOCUVITP-1808775-v2-Mededeling-mandaat-delegatie-PS-aan-GS.PDF PDF, 486.43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2015
Laatst gewijzigd
22-10-2015 13:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Raming projectkosten Omgevingsvisie Flevoland

DOCUVITP-1803257-v3-Raming-projectkosten-Omgevingsvisie-Flevoland.pdf PDF, 15.4 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2015
Laatst gewijzigd
22-10-2015 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Zomernota 2015 schriftelijke beantwoording vragen Cie Bestuur 14-10

DOCUVITP-1806271-v1-Zomernota-2015-schriftelijke-beantwoording-vragen-Cie-Bestuur-14-10.pdf PDF, 13.82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-10-2015
Laatst gewijzigd
22-10-2015 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar