Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (40)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Uitvoeringsprogramma REOS

DOCUVITP-2154892-v3-PS-mededeling-Uitvoeringsprogramma-REOS.PDF PDF, 8.69 MB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie Eventus brief GS Windpark Zeewolde d d 8 november 2017

DOCUVITP-2159873-v1-Reactie-Eventus-brief-GS-Windpark-Zeewolde-d-d-8-november-2017.PDF PDF, 8.86 MB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief agrobosbouw en het klimaatverbond d d 20 november 2017

DOCUVITP-2160073-v1-Brief-agrobosbouw-en-het-klimaatverbond-d-d-20-november-2017.PDF PDF, 69.34 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 8

DOCUVITP-2160078-v1-Maandelijks-MRA-Raads-en-Statenleden-bericht-editie-8.PDF PDF, 156.69 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 11:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer Flevolands Agrarisch Collectief

Mededeling m.b.t. informatieverstrekking verkenning aanbesteding OV

DOCUVITP-2156086-v2-Mededeling-PS-informatieverstrekking-verkenning-aanbesteding-OV.PDF PDF, 120.11 KB

Metadata

Publicatie datum
23-11-2017
Laatst gewijzigd
23-11-2017 15:53
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgangsrapportage programma Houtribdijk november 2017

DOCUVITP-2153869-v3-Mededeling-Voortgangsrapportage-programma-Houtribdijk-november-2017.PDF PDF, 826.3 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2017
Laatst gewijzigd
16-11-2017 13:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief OFGV - nummer 19 - November 2017

DOCUVITP-2156891-v1-Nieuwsbrief-OFGV-nummer-19-November-2017.pdf PDF, 399.25 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2017
Laatst gewijzigd
16-11-2017 13:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. procedure MSNF bij Raad van State

DOCUVITP-2154932-v3-Mededeling-PS-procedure-MSNF-bij-Raad-van-State.PDF PDF, 313.18 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2017
Laatst gewijzigd
16-11-2017 13:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. actiepunten doorontwikkeling P&C

DOCUVITP-2154214-v2-Mededeling-Actiepunten-Doorontwikkeling-P-C.PDF PDF, 363.04 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2017
Laatst gewijzigd
16-11-2017 13:47
Zichtbaarheid
Openbaar