Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (40)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Kennisgeving Raad van State - prejudiciele vragen inzake Flevoland inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Mededeling m.b.t. afrekening project N50 ZZL

DOCUVITP-2153249-v7-Mededeling-PS-afrekening-project-N50-ZZL.PDF PDF, 123.23 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2017
Laatst gewijzigd
16-11-2017 13:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme Flevoland 2018-2022

DOCUVITP-2152035-v4-PS-Mededeling-Uitvoeringsagenda-Recreatie-Toerisme-Flevoland-2018-2022.PDF PDF, 4.28 MB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2017
Laatst gewijzigd
16-11-2017 13:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. benoeming leden begeleidingscommissie uitvoering initiatiefvoorstel beleidskader Oostvaardersplassen

Beantwoording Statenvragen PvdD - Bouwstenennotitie Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2142851-v2-brief-aan-PS-statenvragen-bouwstenennotitie-Oostvaardersplassen-1.PDF PDF, 186.18 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2017
Laatst gewijzigd
16-11-2017 13:47
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Projecten Nieuwe Natuur met onzekerheid tot realisatieovereenkomst

DOCUVITP-2142354-v5-PNN-PS-mededeling-Projecten-Nieuwe-Natuur-met-onzekerheid-tot-realisatieovereenkomst.PDF PDF, 1014.44 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2017
Laatst gewijzigd
09-11-2017 13:48
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Statenvragen - Partij voor de Dieren - illegale jacht op ganzen

DOCUVITP-2141203-v2-Beantwoording-statenvragen-partij-voor-de-dieren-illegale-jacht-op-ganzen-1.PDF PDF, 325.59 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2017
Laatst gewijzigd
09-11-2017 13:48
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Statenvragen - PVV - Bestuurscrisis Dronten

DOCUVITP-2148000-v2-Beantwoording-statenvragen-PVV-bestuurscrisis-Dronten-1.PDF PDF, 146.53 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2017
Laatst gewijzigd
09-11-2017 13:48
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Halfjaarrapportage Europese lobby Flevoland

DOCUVITP-2148128-v4-PS-mededeling-Halfjaarrapportage-Europese-lobby-Flevoland-1.PDF PDF, 150.18 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2017
Laatst gewijzigd
09-11-2017 13:48
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - commissie vergadering 22 november - Monitoring en Evaluatie Economisch Programma