Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (32)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Uitnodiging Conferentie Markermeer-IJmeer 9 november 2017

DOCUVITP-2130026-v1-Uitnodiging-Conferentie-Markermeer-IJmeer-9-november-2017.PDF PDF, 453.73 KB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2017
Laatst gewijzigd
21-09-2017 10:43
Zichtbaarheid
Openbaar

Unieke innovatieve solar hybride buitenverlichting

DOCUVITP-2130022-v1-Unieke-innovatieve-solar-hybride-buitenverlichting.PDF PDF, 1.1 MB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2017
Laatst gewijzigd
21-09-2017 10:43
Zichtbaarheid
Openbaar

DC 2017-2293 Gezamenlijke aanbiedingsbrief Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

DOCUVITP-2130021-v1-DC-2017-2293-Gezamenlijke-aanbiedingsbrief-Deltaplan-Ruimtelijke-adaptatie.PDF PDF, 142.54 KB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2017
Laatst gewijzigd
21-09-2017 10:43
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitstel beantwoording statenvragen Freilandkippenbedrijven en kraaien en kauwen

DOCUVITP-2127461-v2-Uitstel-beantwoording-statenvragen-Freilandkippenbedrijven-en-kraaien-en-kauwen.PDF PDF, 97.76 KB

Metadata

Publicatie datum
21-09-2017
Laatst gewijzigd
21-09-2017 10:43
Zichtbaarheid
Openbaar

PS-mededeling Openstelling POP3 maatregel 6 Niet-productieve Investeringen Water

DOCUVITP-2111574-v3-PS-mededeling-Openstelling-POP3-maatregel-6-Niet-productieve-Investeringen-Water.PDF PDF, 636.53 KB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
14-09-2017 11:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Vierde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

DOCUVITP-2095851-v2-Vierde-wijziging-Subsidieverordening-Natuur-en-Landschapsbeheer-Flevoland-2016-Med-PS.PDF PDF, 447.57 KB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
14-09-2017 11:07
Zichtbaarheid
Openbaar

PS mededeling saneringsopgave windpark Zeewolde

DOCUVITP-2113979-v2-PS-mededeling-saneringsopgave-windpark-Zeewolde.PDF PDF, 797.41 KB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
14-09-2017 09:50
Zichtbaarheid
Openbaar

PS mededeling Wet natuurbescherming verleend voor windpark Zeewolde

DOCUVITP-2113832-v2-PS-mededeling-Wet-natuurbescherming-verleend-voor-windpark-Zeewolde.PDF PDF, 1.8 MB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
14-09-2017 09:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht Klimaatneutraal beheer provinciale gebouwen

DOCUVITP-2083139-v8-Overzicht-Klimaatneutraal-beheer-provinciala-gebouwen.PDF PDF, 242.61 KB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2017
Laatst gewijzigd
14-09-2017 09:51
Zichtbaarheid
Openbaar

PS mededeling Benoeming Voorzitter begeleidingscommisie

DOCUVITP-2117823-v2-PS-mededeling-Benoeming-Voorzitter-begeleidingscommisie.PDF PDF, 102.02 KB

Metadata

Publicatie datum
07-09-2017
Laatst gewijzigd
07-09-2017 11:30
Zichtbaarheid
Openbaar