Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Natuurtop 2019

Mededeling m.b.t. Actuele telgegevens Staatsbosbeheer van grote grazers in Oostvaardersplassen

Mededeling m.b.t. Voortgang Windplan Groen

DOCUVITP-2499387-v5-PS-Mededeling-vastgesteld-IP-WPG.PDF PDF, 8.76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
31-10-2019
Laatst gewijzigd
31-10-2019 14:46
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Verklaring Rijk en provincies over de stikstofaanpak

DOCUVITP-2497635-v2-Verklaring-Rijk-en-provincies-over-de-stikstofaanpak-1.PDF PDF, 142.92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 15:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Gunning openbaar vervoerconcessie IJssel-Vecht

DOCUVITP-2470217-v6-Mededeling-gunning-openbaar-vervoerconcessie-IJssel-Vecht-240919.PDF PDF, 93.18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 15:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Duurzaamheidsprogramma Infrastructuur

DOCUVITP-2490944-v5-PS-mededeling-Duurzaamheidsprogramma-Infrastructuur.PDF PDF, 591.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 15:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen – FvD – Vragen aangaande het bericht Lelystad en Nauerna willen niet het afvalputje van Amsterdam worden

DOCUVITP-2491554-v2-Brief-antwoorden-statenvragen-Forum-AEB-1-oktober-2019-1.PDF PDF, 71.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 15:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen – FvD – Vragen over bericht naam gedeputeerde op trein 'onverstandig'

DOCUVITP-2491586-v2-Brief-aan-griffie-FvD-statenvragen-naamaanduiding-trein.PDF PDF, 45.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 15:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Behandelbericht schriftelijke vragen – FvD – Zweefvliegclub Flevo

DOCUVITP-2493363-v3-Uitstelbrief-statenvragen-FvD-zweefvliegclub-Flevo-1.PDF PDF, 22.75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 15:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Behandelbericht schriftelijke vragen – PvdD – Massale vissterfte in de Oostvaardersplassen en de relatie met de moerasreset

DOCUVITP-2497653-v2-Behandelingsbericht-statenvragen-PvdD-vissterfte-1.PDF PDF, 16.65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
30-10-2019 15:58
Zichtbaarheid
Openbaar