Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (52)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

DOCUVITP-2509519-v3-Statenmededeling-openbaarmaking-nevenfuncties-en-neveninkomsten.PDF PDF, 170.35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 16:43
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgangsrapportage Circulaire Economie 2018-2019

DOCUVITP-2490817-v5-Voortgangsrapportage-Circulaire-Economie-2019.PDF PDF, 1.58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:16
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – Forum voor Democratie – Zweefvliegclub Flevo toch niet welkom aan de overkant van het Veluwemeer

DOCUVITP-2494528-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-FvD-Zweefclub-Flevo-1.pdf PDF, 164 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – Forum voor Democratie – Met alleen dikkere kabels kan Flevoland de forse toename van zonne-energie

DOCUVITP-2500112-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-FvD-stroomnet-1.pdf PDF, 195.68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – FvD – Windpark NOP slaat 1.000 vogels uit de lucht

DOCUVITP-2502162-v2-Beantwoording-statenvragen-FvD-windpark-NOP-vogels-1.pdf PDF, 187.99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Regionaal OV-toekomstbeeld 2040

DOCUVITP-2507519-v4-Regionaal-OV-toekomstbeeld-2040.PDF PDF, 24.34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Startbeslissing MIRT-verkenning Oostvaardersoevers

DOCUVITP-2510632-v11-PS-mededeling-voorgenomen-investeringen-PAGW-en-Oostvaardersoevers-en-MW2.PDF PDF, 6.25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Afspraken BO-MIRT2019

DOCUVITP-2513625-v5-PS-Mededeling-BO-MIRT-2019.PDF PDF, 759.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Dierenbescherming - Reactie op MARF advies Verbinden en Vernieuwen

DOCUVITP-2517681-Reactie-Dierenbescherming-op-MARF-advies-Verbinden-en-Vernieuwen.pdf PDF, 459.41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Programmaraad conceptverslagen 10 oktober en 14 november 2019

DOCUVITP-2518954-Programmaraad-conceptverslagen-10-oktober-en-14-november-2019.pdf PDF, 146.22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar