Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (52)

Exporteren naar

PDF Excel

Beantwoording schriftelijke vragen - VVD - Stikstofproblematiek

DOCUVITP-2500567-v2-Brief-staten-statenvragen-VVD-stikstof-1.pdf PDF, 439.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 16:11
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Pilot waterstofbus Qliner 315

DOCUVITP-2519329-v4-Mededeling-PS-Pilot-waterstofbus-Qliner-315.PDF PDF, 200.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Motie Canal parade

DOCUVITP-2512665-v5-Mededeling-n-a-v-PS-motie-Canal-parade-13-11-2019.PDF PDF, 198.71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
27-11-2019 13:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Jaarverslag provinciearchivaris 2018

DOCUVITP-2473028-v4-PS-mededeling-jaarverslag-provinciearchivaris-2018.PDF PDF, 336.99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 09:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken toezeggingen Tarievenhuis OV Oost

DOCUVITP-2484165-v8-Statenmededeling-stand-van-zaken-toezeggingen-Tarievenhuis-OV-Oost.PDF PDF, 296.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 09:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Schriftelijke vragen – GroenLinks – Berichtgeving 'Truc helpt Windplan Groen aan stikstofvergunning’

Beantwoording Schriftelijke vragen – PvdD - Gezondheidsrisico's van vervuilde lucht en geluidsoverlast

DOCUVITP-2511602-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-PvdD-gezondheidsrisico-s-van-vervuilde-lucht-en-geluidsoverlast-1.pdf PDF, 364.65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 09:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Terugkoppeling MRA Regiegroep

DOCUVITP-2512286-v2-Terugkoppeling-MRA-Regiegroep-18-oktober-2019-1.PDF PDF, 205.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 09:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Biohuis - Stikstof problematiek en biologische landbouw

DOCUVITP-2513779-v1-verzoek-Biohuis-betrekken-biologische-sector-bij-beleidsontwikkeling-stikstof.pdf PDF, 58.59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 09:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Stichting Stamina - Beheer grote grazers Oostvaarderplassen

DOCUVITP-2513796-Stamina-aanpassen-beleid-grote-grazers-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 14.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-11-2019
Laatst gewijzigd
21-11-2019 09:30
Zichtbaarheid
Openbaar