Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (52)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. 5e openstelling Jonge Landbouwers POP3 (JOLA 2019)

DOCUVITP-2490408-v9-PS-mededeling-5e-openstelling-JOLA-2019.PDF PDF, 872.29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Resultaten toetsing regionale waterkeringen

DOCUVITP-2496170-v6-Mededeling-PS-resultaten-toetsing-regionale-waterkeringen.PDF PDF, 6.32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Toezegging opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek 2011 “Reserves juist bestemd”

DOCUVITP-2497413-v11-Toezegging-opvolging-aanbevelingen-rekenkameronderzoek-2011-Reserves-juist-bestemd.PDF PDF, 453.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Beantwoording vragen Integrale Commissie 16-10-2019 Strategisch Uitvoeringsprogramma Beheer en onderhoud Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023 (SUP 2.0)

DOCUVITP-2500755-v7-PS-mededeling-SUP-2-0-beantwoording-vragen-integrale-comissie-16-10-19.PDF PDF, 215.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Milieuvreemde stoffen PFAS belemmeren grond- weg- en waterbouw

DOCUVITP-2501175-v9-PFAS.PDF PDF, 822.09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Toezegging mandaten en delegaten GS

DOCUVITP-2504100-v7-Toezegging-mandaten-en-delegaten-GS.PDF PDF, 216.42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Statengriffie Friesland - Motie (vreemd) aangenomen over de afschaffing van de verhuurdersheffing

DOCUVITP-2507405-v1-Aangenomen-motie-PS-Fryslan.PDF PDF, 182.11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Uitspraak Raad van State Windplan Blauw

DOCUVITP-2507451-v2-Uitspraak-Raad-van-State-Windplan-Blauw.PDF PDF, 127.11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Rapport Van Geel

DOCUVITP-2508143-Rapport-v-Geel.pdf PDF, 150.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer - Eindrapport ‘Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu’

DOCUVITP-2508561-v1-Eindrapport-Besluitvorming-en-informatievoorziening-bij-complexe-opgaven-toen-en-nu.PDF PDF, 3.97 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
07-11-2019 11:41
Zichtbaarheid
Openbaar