Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Beantwoording schriftelijke vragen - 50PLUS, SP en FvD - Wachtgeldregeling binnen de Provincie Flevoland

Mededeling m.b.t. Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen winters 2019/2023

DOCUVITP-2526808-v5-Mededeling-Beleidslijn-bijvoeren-grote-grazer-2019-2023.PDF PDF, 221.92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgangsrapportage fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg

DOCUVITP-2528675-v5-Voortgangsrapportage-Fietsbrug-WLW-mededeling-december-2019.PDF PDF, 794.89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

OFGV - Definitieve resultaatbestemming 2018

DOCUVITP-2530426-Omgevingsdienst-Flevoland-en-Gooi-en-Vechtstreek.pdf PDF, 571.14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Opdracht Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

DOCUVITP-2531903-v4-Mededeling-PS-Opdracht-Omgevingsdienst-Flevoland-Gooi-en-Vechtstreek-voor-2020.PDF PDF, 1.34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen - PvdD - Milieurapport Lelystad Airport

DOCUVITP-2532073-v2-Uitstel-beantwoording-statenvragen-PvdD-Milieurapport-Lelystad-Airport.PDF PDF, 20.56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
19-12-2019 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Verkeersveiligheid op Schokkerringweg Noordoostpolder (N352)

DOCUVITP-2527155-v1-verkeersveiligheid-op-Schokkerringweg-Noordoostpolder-N352.pdf PDF, 684.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
12-12-2019 10:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgang stelstelherziening omgevingsrecht

DOCUVITP-2523666-v8-Mededeling-Voortgang-stelselherziening-omgevingsrecht.PDF PDF, 8.17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
12-12-2019 11:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland vernietigd

DOCUVITP-2528895-v3-mededeling-inpassingsplan-MSNF-vernietigd.PDF PDF, 1.28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
12-12-2019 10:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer - Eindrapport 'Bouwen aan regie'

DOCUVITP-2528674-Rapport-Randstedelijke-Rekenkamer-Bouwen-aan-regie.pdf PDF, 3.91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
12-12-2019 10:37
Zichtbaarheid
Openbaar