Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Reactie Concept MRA Agenda 2.0

DOCUVITP-2519683-v3-Mededeling-Staten-voor-oordeelsvorming-4-12-2019-reactie-Concept-MRA-Agenda-2-0-1.PDF PDF, 219.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-12-2019
Laatst gewijzigd
05-12-2019 13:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van Programmaraad aan vier provincies over opvolging aanbevelingen externe evaluatie

Brief van de Rekenkamer aan vier provincies over opvolging aanbevelingen externe evaluatie

Mededeling m.b.t. Stikstof

DOCUVITP-2522343-v3-Spoed-mededeling-Stikstof.PDF PDF, 176.92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-12-2019
Laatst gewijzigd
05-12-2019 13:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Verruiming landelijk beleid PFAS voor bouwers en baggeraars

DOCUVITP-2523597-v4-Verruiming-landelijk-beleid-PFAS-voor-bouwers-en-baggeraars.PDF PDF, 524.21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-12-2019
Laatst gewijzigd
05-12-2019 13:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Bomenstichting Achterhoek - BRIEF aan Provincie Flevoland Dringend verzoek pas op de plaats te maken met natuuromvormingen en natuurherstelmaatregelen

Mededeling m.b.t. Stikstof i.v.m. Kamerbrief

DOCUVITP-2524934-v1-mededeling-stikstof-ivm-Kamerbrief.pdf PDF, 27.22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-12-2019
Laatst gewijzigd
05-12-2019 13:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Afdoening motie E18 Routeborden A6 Gooiseweg

DOCUVITP-2514652-v5-mededeling-PS-Afdoening-motie-E18-Routeborden-A6-Gooiseweg.PDF PDF, 478.98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-12-2019
Laatst gewijzigd
05-12-2019 14:03
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Bijeenkomst Oostvaardersplassen 2 november 2019

DOCUVITP-2524202-v3-PS-mededeling-Bijeenkomst-Oostvaardersplassen-2-november-2019.pdf PDF, 286.67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-12-2019
Laatst gewijzigd
05-12-2019 14:33
Zichtbaarheid
Openbaar