Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (26)

Exporteren naar

PDF Excel

Zienswijze op conceptbegroting 2020 en 1e begrotingswijze 2018 Omgevingsdienst Flevovland & Gooi- en Vechtstreek

Mededeling - Subsidie programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland project Integrale Gebiedsontwikkeling Schokland

Concept 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Randstedelijke Rekenkamer voor zienswijze

DOCUVITP-2411538-v1-1e-begrotingswijziging-2019-en-begroting-2020-Randstedelijke-Rekenkamer-voor-zienswijze.PDF PDF, 1.34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanbieding ontwerp programmabegroting 2020-2023 Het Flevolands Archief voor zienswijze

DOCUVITP-2411552-v1-Aanbieding-ontwerp-programmabegroting-2020-2023-Het-Flevolands-Archief-voor-zienswijze.PDF PDF, 277.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 14:05
Zichtbaarheid
Openbaar

MRA Agenda Discussienota

DOCUVITP-2412955-v1-MRA-Agenda-Discussienota.PDF PDF, 3.18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
18-04-2019 14:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling bestuursovereenkomst IBT 2019

DOCUVITP-2392336-v5-Mededeling-bestuursovereenkomst-IBT-2019.PDF PDF, 460.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-04-2019
Laatst gewijzigd
13-06-2019 12:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling toekomstvisie zorg Flevoland

DOCUVITP-2392853-v3-Toekomstvisie-zorg-Flevoland.PDF PDF, 3.3 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-04-2019
Laatst gewijzigd
11-04-2019 13:55
Zichtbaarheid
Openbaar

mededeling Jaarstukken 2018

DOCUVITP-2402809-v4-PS-mededeling-Jaarstukken-2018.PDF PDF, 2.5 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-04-2019
Laatst gewijzigd
11-04-2019 13:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar

DOCUVITP-2408143-Juridische-Kennisgeving-in-Voortdurend-pro-forma-bezwaar.pdf PDF, 85.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-04-2019
Laatst gewijzigd
11-04-2019 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Juridische Kennisgeving in Voortdurend pro forma bezwaar

DOCUVITP-2408142-Juridische-Kennisgeving-in-Voortdurend-pro-forma-bezwaar.pdf PDF, 84.35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-04-2019
Laatst gewijzigd
11-04-2019 12:10
Zichtbaarheid
Openbaar