Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (35)

Exporteren naar

PDF Excel

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d d 29 mei 2019

DOCUVITP-2383918-v15-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-29-mei-2019-1.PDF PDF, 1.05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
17-06-2019 16:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanvulling op brief reactie brief omwonenden Windpark Hanze d.d. 21 mei 2019

DOCUVITP-2432719-Aanvulling-op-email-reactie-brief-omwonende.pdf PDF, 21.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 11:23
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. besluitvormingsproces Klimaatakkoord

DOCUVITP-2427576-v3-Mededeling-Besluitvormingsproces-Klimaatakkoord.PDF PDF, 190.08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 11:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. documentaire berging Short Stirling i.r.t. erfgoed/geschiedenis WO II in Flevoland

DOCUVITP-2428221-v3-berging-Short-Stirling-i-r-t-erfgoed-geschiedenis-WO-II-in-Flevoland.PDF PDF, 147.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 11:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. extra dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud Infrastructuur

DOCUVITP-2429553-v3-PS-mededeling-Extra-dotatie-aan-de-voorziening-Niet-Jaarlijks-Onderhoud-Infrastructuur.PDF PDF, 118.73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 11:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Besluit fase 2 Windplan blauw

DOCUVITP-2430447-v1-Kennisgeving-EZK-ter-inzage-legging-besluiten-fase-2-Windplan-blauw-24-05-2019-t-m-05-07-2019.PDF PDF, 1.09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 11:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. VGR provinciale Rijksvastgoedplannen 2018

DOCUVITP-2390840-v5-Mededeling-VGR-provinciale-Rijksvastgoedplannen-2018.PDF PDF, 464.56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 12:03
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Vaststelling voortgangsrapportage uitvoering Natura 2000 beheerplanmaatregelen Oostvaardersplassen 2018

DOCUVITP-2424948-v3-Vaststelling-voortgangsrapportage-N2000-OVP-PS-mededeling.PDF PDF, 443.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 13:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken Motie Participatie Energietransitie

DOCUVITP-2420515-v7-Stand-van-zaken-motie-participatie-energietransitie.PDF PDF, 563.14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
29-05-2019 14:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie op brief omwonende Windpark Hanze d.d. 21 mei 2019

DOCUVITP-2431942-Reactie-brief-omwonende-Windpark-Hanze-d-d-21-mei-2019.pdf PDF, 58.75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
28-05-2019 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar