Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

Exporteren naar

PDF Excel

Kort verslag voortgangsbespreking Raadtafel32

DOCUVITP-2449147-v1-Informatie-over-Raadtafel32.PDF PDF, 108.52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarverslag Regio Zwolle 2018

DOCUVITP-2449247-v1-Jaarverslag-Regio-Zwolle-2018.PDF PDF, 9.07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Zienswijze Netwerk Steunpunten cultureel erfgoed op Ontwerp Erfgoedprogramma Flevoland Erfgoed van de toekomst

Mededeling m.b.t. negatief advies CLSK locaties Nunspeet zweefvliegclub Flevo

DOCUVITP-2450404-v3-Negatief-advies-CLSK-locaties-Nunspeet-zweefvliegclub-Flevo.PDF PDF, 162.89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Kennisgeving BZK besluit toegankelijkheid digitale informatie en dienstverlening overheden

DOCUVITP-2451090-v1-Kennisgeving-BZK-besluit-toegankelijkheid-digitale-informatie-en-dienstverlening-overheden.PDF PDF, 1.98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Regiodeal Noordelijk Flevoland

DOCUVITP-2450301-v6-Mededeling-PS-Regiodeal-Noordelijk-Flevoland.PDF PDF, 399.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 15:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d d 10 juli 2019

DOCUVITP-2418949-v8-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-10-juli-2019.PDF PDF, 1.05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
10-07-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 12:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stelpost nieuw beleid; oormerk IBP

DOCUVITP-2442419-v3-Stelpost-nieuw-beleid-oormerk-IBP.PDF PDF, 138.47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
04-07-2019
Laatst gewijzigd
04-07-2019 11:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Mededeling voortgangsrapportage regioprojecten

DOCUVITP-2441056-v3-Mededeling-voortgangsrapportage-regioprojecten.PDF PDF, 2.17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
04-07-2019
Laatst gewijzigd
04-07-2019 11:07
Zichtbaarheid
Openbaar

OFGV afschrift begrotingswijziging 2019, definitieve begroting 2020 en verzoek om zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018

DOCUVITP-2446046-Verzoek-OFGV-indienen-zienswijze-bestemming-jaarrekeningresultaat-resultaat-2018.pdf PDF, 8.4 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
04-07-2019
Laatst gewijzigd
04-07-2019 10:50
Zichtbaarheid
Openbaar