Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. VGR nr. 6 N307 Roggebot-Kampen juni 2019

DOCUVITP-2439955-v4-17322-Mededeling-PS-VGR-nr-6-N307-Roggebot-Kampen.PDF PDF, 2.67 MB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 9e voortgangsbericht Regioplan Windenergie

DOCUVITP-2440718-v3-PS-mededeling-voortgangsbericht-Regioplan-Wind.PDF PDF, 799.45 KB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. wezenlijke kenmerken en waarden NNN Flevoland

DOCUVITP-2441433-v5-PS-mededeling-Wezenlijke-kenmerken-en-waarden-NNN-Flevoland.PDF PDF, 55.25 KB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgang acties na uitsprak RvS PAS

DOCUVITP-2446999-v2-PS-Voortgang-acties-na-uitspraak-Raad-van-State-PAS.PDF PDF, 303.38 KB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Klimaatakkoord juli 2019

DOCUVITP-2447008-v3-PS-mededeling-Klimaatakkoord-juli-2019.PDF PDF, 4.31 MB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgangsrapportage Programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen

DOCUVITP-2447231-v4-Mededeling-PS-Voortgangsrapportage-Programma-Groot-Onderhoud-Bruggen-en-Sluizen.PDF PDF, 2.04 MB

Metadata

Publicatie datum
11-07-2019
Laatst gewijzigd
11-07-2019 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d d 10 juli 2019

DOCUVITP-2418949-v8-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-10-juli-2019.PDF PDF, 1.05 MB

Metadata

Publicatie datum
10-07-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 12:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Strategisch BO-MIRT 2019

DOCUVITP-2442247-v3-Strategisch-BO-MIRT-voorjaar-2019.PDF PDF, 1.47 MB

Metadata

Publicatie datum
04-07-2019
Laatst gewijzigd
04-07-2019 09:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording Statenvragen - PvdD - Konikpaarden

DOCUVITP-2443652-Statenvragen-PvdD-Konikpaarden.pdf PDF, 75.48 KB

Metadata

Publicatie datum
04-07-2019
Laatst gewijzigd
04-07-2019 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Second opinion MKBA - Lelystad Airport niet goed voor Nederland

DOCUVITP-2445450-Second-opinion-MKBA-Lelystad-Airport-niet-goed-voor-Nederland.pdf PDF, 940.66 KB

Metadata

Publicatie datum
04-07-2019
Laatst gewijzigd
04-07-2019 09:45
Zichtbaarheid
Openbaar