Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (27)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Commissie Windplan Groen - Verslag gesprek Windplan Groen Provincie - Commissie Ketelhaven

DOCUVITP-2454677-verslag-gesprek-Windplan-Groen-prov-cie-Ketelhaven.pdf PDF, 301.67 KB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 13:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d d 10 juli 2019

DOCUVITP-2418949-v8-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-10-juli-2019-2.PDF PDF, 1.05 MB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 12:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. update informatie Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2461393-v4-mededeling-update-Informatie-Oostvaardersplasssen.PDF PDF, 121.75 KB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. problemen bij AEB Amsterdam

DOCUVITP-2460339-v2-Amsterdams-afval-naar-Lelystad.PDF PDF, 140.7 KB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Verzoek tot naamswijziging

DOCUVITP-2453158-Verzoek-tot-naamswijziging.pdf PDF, 70.33 KB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. bestuursovereenkomst met gemeente Urk aangaande ontsluiting Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

DOCUVITP-2392255-v5-Mededeling-PS-BOK-Urk-MSNF.PDF PDF, 1.49 MB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Staatsbosbeheer - Maandupdate Oostvaardersplassengebied juli 2019

DOCUVITP-2466171-v1-Maandupdate-Oostvaardersplassengebied-juli.PDF PDF, 2.36 MB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

MRA Concept Agenda + bijlagen voor Regiegroep 18 oktober 2019

DOCUVITP-2466474-v1-Concept-Agenda-bijlagen-voor-Regiegroep-MRA-18-okt-2019.PDF PDF, 1.6 MB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van Bomenstichting Achterhoek - Reactie op kamerbrief van Minister Schouten m.b.t. ontwikkeling van een bossenstrategie

DOCUVITP-2465929-Reactie-op-kamerbrief-van-Minister-Schouten-m-b-t-ontwikkeling-van-een-bossenstrategie.pdf PDF, 661.32 KB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van stichting Stamina - Middelen beschikbaar stellen voor zorg Konikpaarden

DOCUVITP-2465916-Middelen-beschikbaar-stellen-voor-zorg-Konikpaarden.pdf PDF, 73.79 KB

Metadata

Publicatie datum
22-08-2019
Laatst gewijzigd
22-08-2019 11:08
Zichtbaarheid
Openbaar