Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

Exporteren naar

PDF Excel

De Lelystadse boer - Statement van De Lelystadse Boer inzake luchthaven Lelystad, stikstof en de positie van boeren in de directe omgeving

Brief van burger - Wanbeheer Staatbosbeheer t.a.v. uitplaatsen dieren Oostvaarderplassen

DOCUVITP-2549716-reactie-op-Wanbeheer-SBB-tav-uitplaatsen-dieren-Ovp.pdf PDF, 36.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-01-2020
Laatst gewijzigd
30-01-2020 09:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d.d. 29 januari 2020

DOCUVITP-2529322-v7-Lijst-van-ingekomen-stukken-vergadering-Provinciale-Staten-d-d-29-januari-2020.pdf PDF, 1.31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-01-2020
Laatst gewijzigd
03-02-2020 09:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording statenvragen – PvdD – Milieurapport Lelystad Airport

DOCUVITP-2528406-v2-Beantwoording-statenvragen-PvdD-Milieurapport-Lelystad-Airport-1.PDF PDF, 295.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-01-2020
Laatst gewijzigd
23-01-2020 09:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Conceptverslag AV + presentatie stikstof 12 december 2019

DOCUVITP-2547618-v1-Conceptverslag-IPO-AV-incl-presentatie-stikstof-12-december-2019.pdf PDF, 255.26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-01-2020
Laatst gewijzigd
23-01-2020 09:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland

DOCUVITP-2545745-Zwaarwegende-redenen-om-geen-warmtenetten-te-introduceren-in-Nederland.pdf PDF, 260.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-01-2020
Laatst gewijzigd
23-01-2020 09:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Beschikbaarheid ecologische onderbouwing besluitvorming afschot

DOCUVITP-2544465-v5-Mededeling-over-Beschikbaarheid-onderbouwing-besluitvorming-afschot.PDF PDF, 165.23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-01-2020
Laatst gewijzigd
23-01-2020 09:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Toezegging PS 13-11-2019 SUP2.0: Toepassing CROW systematiek

DOCUVITP-2539438-v4-PS-mededeling-Toezegging-PS-SUP2-0-CROW-systematiek.PDF PDF, 142.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-01-2020
Laatst gewijzigd
23-01-2020 09:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Rapport 'Quick Scan verbeteren rijtijd Amsterdam Zuid - Noord Nederland'

DOCUVITP-2537698-v5-Statenmededeling-januari-2020-Rapport-Quick-Scan-verbeteren-rijtijd-Amsterdam-Zuid-Noord-Nederland.PDF PDF, 569.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-01-2020
Laatst gewijzigd
23-01-2020 09:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Actualisatie Normenkader Rechtmatigheid 2019

DOCUVITP-2514324-v3-PS-Actualisatie-Normenkader-Rechtmatigheid-2019.PDF PDF, 429.39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-01-2020
Laatst gewijzigd
23-01-2020 09:24
Zichtbaarheid
Openbaar