Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Rapport Remkes stikstof in relatie tot Lelystad Airport

DOCUVITP-2543607-v5-Mededeling-PS-rapport-Remkes-stikstof-in-relatie-tot-Lelystad-Airport.PDF PDF, 2.2 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-01-2020
Laatst gewijzigd
16-01-2020 10:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer - Opgave BTW compensatiefonds 2019 Randstedelijke Rekenkamer

DOCUVITP-2543246-v1-Opgave-BTW-compensatiefonds-2019-Randstedelijke-Rekenkamer.PDF PDF, 276.42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-01-2020
Laatst gewijzigd
16-01-2020 10:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - reactie op brief nav bijeenkomst toekomstvisie oostvaardersplassen

DOCUVITP-2542235-v1-12-01-2020-reactie-op-brief-nav-bijeenkomst-toekomstvisie-oostvaardersplassen.PDF PDF, 198.75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-01-2020
Laatst gewijzigd
16-01-2020 10:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken Zorg in Flevoland

DOCUVITP-2540121-v4-PS-mededeling-Stand-van-zaken-Zorg-in-Flevoland.PDF PDF, 406.24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-01-2020
Laatst gewijzigd
16-01-2020 10:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgang project Verbreding Hogering Almere

DOCUVITP-2527874-v7-16102-12-f-14012020-Statenmededeling-3-Voortgang-Project-Hogering.PDF PDF, 150.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-01-2020
Laatst gewijzigd
16-01-2020 10:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen – PvdD - Massale vissterfte (vervolgvragen 28 november 2019)

DOCUVITP-2526331-v2-Beantwoording-schriftelijkevragen-PvdD-massale-vissterfte-vervolgvragen-28-november-2019-1.PDF PDF, 215.23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-01-2020
Laatst gewijzigd
08-01-2020 15:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Ondertekening Schone Lucht Akkoord

DOCUVITP-2524258-v3-PS-mededeling-Schone-Lucht-Akkoord.PDF PDF, 400.85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-01-2020
Laatst gewijzigd
08-01-2020 15:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - 50PLUS, SP en FvD - Wachtgeldregeling binnen de Provincie Flevoland

DOCUVITP-2526641-v4-Beantwoording-schriftelijke-vragen-50PLUS-SP-en-FvD-wachtgeldregeling-binnen-de-Provincie-Flevoland-1.PDF PDF, 229.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-01-2020
Laatst gewijzigd
08-01-2020 15:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Verlening subsidies Podiumkunsten 2020

DOCUVITP-2527286-v4-Mededeling-verlening-subsidies-podiumkunsten-2020.PDF PDF, 174.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-01-2020
Laatst gewijzigd
08-01-2020 15:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Controleplan 2019 Provincie Flevoland

DOCUVITP-2533559-v1-Auditplan-Provincie-Flevoland-2019-1.PDF PDF, 1.38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-01-2020
Laatst gewijzigd
08-01-2020 15:56
Zichtbaarheid
Openbaar