Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Jaaroverzicht Interbestuurlijk Toezicht 2020

DOCUVITP-2801405-v4-Mededeling-PS-Jaaroverzicht-IBT-2020.pdf PDF, 446.34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Evaluatie structureel educatieprogramma

DOCUVITP-2799263-v4-Mededeling-Evaluatie-structureel-educatieprogramma.PDF PDF, 3.36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 12:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Statenmededeling aanvraag 2e tranche Nationaal Groeifonds

DOCUVITP-2808454-v3-Statenmededeling-aanvraag-2e-tranche-Nationaal-Groeifonds.PDF PDF, 1016.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 11:22
Zichtbaarheid
Openbaar

De Groene Rekenkamer - Persbericht - Gaat Groningen wegwerpstroom produceren

DOCUVITP-2819042-DeGroeneRekenkamer-Persbericht-De-Groene-Rekenkamer-Gaat-Groningen-wegwerpstroom-produceren.pdf PDF, 2.38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Duurzame energie en windturbines

DOCUVITP-2818973-Brief-van-burger-duurzame-energie-en-windturbines.pdf PDF, 995.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

GGD Flevoland - Persbericht benoeming Marjan Vluggen Directeur Publieke Gezondheid

DOCUVITP-2815559-Persbericht-benoeming-Marjan-Vluggen-DPG-Flevoland.pdf PDF, 240.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen – PvdD – Hogere boetes loslopende honden

DOCUVITP-2814612-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-PvdD-Hogere-boetes-loslopende-honden-1.PDF PDF, 723.71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-07-2021
Laatst gewijzigd
08-07-2021 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken COVID-regelingen Cultuur 2021

DOCUVITP-2807725-v6-Mededeling-stand-van-zaken-COVID-regelingen-inz-Cultuur-en-Erfgoed.PDF PDF, 656.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 16:58
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voortgangsrapportages van de projecten Verbreding N702 Hogering te Almere en het Meerjarenprogramma Oeveronderhoud Flevoland

DOCUVITP-2795351-v4-Mededeling-Voortgangsrapportages-Hogering-en-Oeverprogr-juni-2021.PDF PDF, 1.73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 16:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Ontwikkelingen 380 kV Noord-Nederland (Vierverlaten – Ens)

DOCUVITP-2809260-v3-Ontwikkelingen-380-kV-Noord-Nederland-PS-mededeling-nav-BO-10-juni-2021.PDF PDF, 854.78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:00
Zichtbaarheid
Openbaar