Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (39)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Terugkoppeling toezegging Transitieplan OV IJsselmond

DOCUVITP-2810487-v4-Statenmededeling-Terugkoppeling-toezegging-Transitieplan-OV-IJsselmond.PDF PDF, 1.8 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Update Juridische procedures Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2811026-v1-Update-Juridische-procedures.pdf PDF, 106.77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen – PvdD – Verantwoordelijkheid Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2811359-v1-Beantwoording-schriftelijke-vragen-PvdD-Verantwoordelijkheid-Oostvaardersplassen-1.pdf PDF, 111.05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Netinfra Alliander en congestie

DOCUVITP-2811776-v3-Netinfra-Alliander-en-congestie.PDF PDF, 108.2 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:02
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad van Openbaar Bestuur (ROB) - Aanbiedingsmail ROB-advies Droomland of niemandsland

DOCUVITP-2812945-Aanbiedingsmail-ROB-advies-Droomland-of-niemandsland.pdf PDF, 2.09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:03
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Voorwaarden vaststelling inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)

DOCUVITP-2813614-v2-SPOED-mededeling-Voorwaarden-vaststelling-inpassingsplan-MSNF.pdf PDF, 102.61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:03
Zichtbaarheid
Openbaar

Regio Zwolle - Nieuws 1: Terugblik Regio Zwolle Roadshow over Energieoplossingen in wijken van de toekomst en 2: Eerste nieuwsbrief met mijlpalen uit projecten Regio Deal Regio Zwolle

Lokaal FNV Dronten - Brief provincie Flevoland inzake OV-plannen gemeente Dronten

DOCUVITP-2814268-Lokaal-FNV-Dronten-Brief-provincie-flevoland-inzake-OV-plannen-gemeente-Dronten.pdf PDF, 35.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Mededeling nieuwe Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025

DOCUVITP-2800536-v4-Mededeling-nieuwe-Nadere-regels-subsidie-publiek-private-samenwerking-2021-2025.PDF PDF, 5.31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
01-07-2021
Laatst gewijzigd
06-07-2021 17:05
Zichtbaarheid
Openbaar