Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

Exporteren naar

PDF Excel

Bijlage 16: Motie P (PvdA, CDA); Luchthavenconferentie AANVAARD

83201.pdf PDF, 63.48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Statenmoties (aanvaard) Algemene Beschouwingen 2009 op 18 juni 2009

qcyk03-.xls PDF, 22.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 06: Motie F (CU,GL); Zonnecolllectoren asbestdaken AANVAARD

82-01.pdf PDF, 39.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 20: Motie T (SP, PvdD); Voorjaarsnota 2009 voorbereiding van het 25 jarig jubileum van de provincie Flevoland op te schorten VERWORPEN

83801.pdf PDF, 42.27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 21: Motie U (GL, PvdD, VVD, CDA, PvdA, SP, CU, SGP); Zonne-energie AANVAARD

83c01.pdf PDF, 140.81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 03: Motie C (VVD); Transparatie in besluitvorming AANVAARD

82h01.pdf PDF, 58.71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 12: Motie L (PvdD); Dierenwelzijnscriteria voor bio-energie VERWORPEN

82x01.pdf PDF, 46.55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 01: Motie A (SGP); Zonne-energie in Flevoland INGETROKKEN

82d01.pdf PDF, 94.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 23: Motie W (VVD); Jeugdzorg 1 miljoen t.b.v. residentiele voorzieningen VERWORPEN

8301.pdf PDF, 49.14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 01: Motie H (CDA, PvdA, SGP, SP, GL, PvdA); Startersbeleid AANVAARD

82r01.pdf PDF, 124.76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar