Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

Exporteren naar

PDF Excel

Bijlage 14: Motie N (PvdD); Stimuleren biologische landbouw en veehouderij AANVAARD

83001.pdf PDF, 101.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 09: Motie I (CDA, VVD); IJsselmeeralliantie AANVAARD

82s01.pdf PDF, 80.23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 11: Motie K (GL, PvdD); Opschorten temporiseren van het speerpunt Luchthaven VERWORPEN

82v01.pdf PDF, 82.65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 13: Motie M (PvdD); Toewijzing Gedeputeerde Dierenwelzijn VERWORPEN

82z01.pdf PDF, 46.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 05: Motie E (VVD, PvdA, CU); Overleg Friesland, Groningen en het Rijk betreffende gezamelijke aanpak moderne vervoersmodaliteit Lelystad-Groningen als alternatief voor de Zuiderzeelijn AANVAARD

82l01.pdf PDF, 74.87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-06-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar