Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)

Exporteren naar

PDF Excel

Bijlage 06: Motie F (VVD); Structuurvisie Oostvaarderswold VERWORPEN

j1hx01.pdf PDF, 34.46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-09-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 04: Motie D (SP); Structuurvisie Oostvaarderswold en samenwerkingsovereenkomst: verwerving en uitplaatsing INGETROKKEN

j1h2501.pdf PDF, 49.28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-09-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 05: Motie E (GL); Coordinatie bedrijfsverplaatsingen AANVAARD

j1hv01.pdf PDF, 42.61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-09-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 01: Motie A (CU, SP); Structuurvisie OVW AANVAARD

j1hj01.pdf PDF, 37.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-09-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 03: Motie C ( PvdA); Maatschappelijke adviescommissie Oostvaardersland GEWIJZIGD AANVAARD

j1hs01.pdf PDF, 61.6 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-09-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 02: Motie B (CU, SP); Structuurvisie OVW INGETROKKEN

j1hn01.pdf PDF, 41.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-09-2009
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar