Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (13)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bijlage 05: Motie 3 ( VVD, SP); Standpuntbepaling Jeugdzorg INGETROKKEN

lh9-01.pdf PDF, 449.96 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 06: Motie 4 (VVD, SP); Jongerenhuisvesting / uitstroom Jeugdzorg AANVAARD

lh9p01.pdf PDF, 427.76 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 15: Motie 13 (PvdA); Speerpunt Luchthaven AANVAARD

lhd01.pdf PDF, 620.37 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 12: Motie 10 (PvdD); Meat Free Mondays VERWORPEN

lh9v01.pdf PDF, 186.73 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 03: Motie 1 (VVD, PvdA, CDA) ; Integraal Risicomanagement AANVAARD

lh9m01.pdf PDF, 334.84 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 09: Motie 7 (GL, PvdD); Omvang (intensieve) veehouderij [omgevingsplan] INGETROKKEN

lh9s01.pdf PDF, 309.42 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 10: Motie 8 (SGP); Samenwerking tussen diverse overheidsinstanties bij toezicht- en handhavingsinstanties die werkzaam zijn in Flevoland VERWORPEN

lh9t01.pdf PDF, 175.07 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 04: Motie 2 (VVD, SP, PvdA); Scholierenpagina provincies en middenbestuur AANVAARD

lh9n01.pdf PDF, 365.81 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 08: Motie 6 (GL, PvdD, SP); Temporiseren speerpunt Luchthaven VERWORPEN

lh9r01.pdf PDF, 399.67 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 11: Motie 9 (PvdD); Bevorderen thuiswerken medewerkers provincie VERWORPEN

lh92501.pdf PDF, 269.46 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar