Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (33)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 11 Aangenomen (Statendag dd 14 november 2012) PvdA CDA CU SGP GL PvdD 50 plus SP - Verantwoorde afronding overdracht jeugdzorg.pdf

Motie 19 Verworpen (Statendag dd 14 november 2012)SP - Kunst en Cultuur.pdf

DOCUVITP-1430150-v1-Motie-19--Verworpen---SP---Kunst-en-Cultuur.pdf PDF, 257.9 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
14-12-2012 16:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 10 Verworpen (Statendag dd 14 november 2012) PVV - Economic Development Board Almere.pdf

DOCUVITP-1430005-v1-Motie-10--Verworpen---Pvv---Economic-Development-Board-Almere.pdf PDF, 215.02 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
14-12-2012 16:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 13 Aangenomen (Statendag dd 14 november 2012) CDA VVD SGP D66 CU SP GL 50_plus PvdD PVV PvdA-Herontwerp Flevolands Openbaar Vervoer.pdf

DOCUVITP-1430016-v1-Motie-13--Aangenomen---CDA--VVD--SGP--D66--CU--SP--GL--50-plus--PvdD--PVV--PvdA.pdf PDF, 399.27 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
14-12-2012 16:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 9 Verworpen (Statendag dd 14 november 2012) PVV -Omzetten reserves in nieuw op te richten Reserve stille lasten.pdf

08 -Motie 6 (Statendag dd 14 november 2012) Aangenomen VVD PvdA CDA - Transparante rollen GS PS en ambtenaren

DOCUVITP-1429862-v1-Motie-6--Aangenomen---VVD--PvdA--CDA---Transparante-rollen-GS--PS-en-ambtenaren.pdf PDF, 448.2 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
14-12-2012 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 8 Verworpen (Statendag 14 november 2012) PVV - Verlaging Opcenten MRB.pdf

DOCUVITP-1429970-v1-Motie-8--Verworpen---PVV---Verlaging-Opcenten-MRB.pdf PDF, 242.56 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
14-12-2012 16:30
Zichtbaarheid
Openbaar

05 - Motie 13 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - CDA, VVD, SGP, D66, CU, SP, GL, 50 plus, PvdD, PVV, PvdA

25n-01.pdf PDF, 0 Bytes

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

19 - Motie 17 (Statendag 14 november 2012) Ingetrokken - SP - Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat

25nf501.pdf PDF, 273.62 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

12 - Motie 10 (Statendag 14 november 2012) Verworpen - PVV - Economic Development Board Almere

25nd01.pdf PDF, 0 Bytes

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar