Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (33)

Exporteren naar

PDF Excel

21 - Motie 19 (Statendag 14 november 2012) Verworpen - SP - Kunst en Cultuur

25n01.pdf PDF, 0 Bytes

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

23 - Motie 21 (Statendag 14 november 2012) Ingetrokken - PvdD, GL - Flevoland schaliegasvrije provincie

25nx011.pdf PDF, 326.79 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

20 - Motie 18 (Statendag 14 november 2012) Ingetrokken - SP - Cultuureducatie primair onderwijs

25n501.pdf PDF, 286.05 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

18 - Motie 16 (Statendag 14 november 2012) Verworpen - SP - Verduurzaming woningen en utiliteitsgebouwen

25nf301.pdf PDF, 255.35 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

13 - Motie 11 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - PvdA, CDA, CU, SGP, GL, PvdD, 50 plus, SP - Verantwoorde afronding overdracht jeugdzorg

25nj01.pdf PDF, 0 Bytes

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

05 - Motie 3 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - CDA - Jaarlijks afrekenen fractiebudgetten

25n9801.pdf PDF, 277.89 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 12: Aangenomen - CDA, VVD, CU, SGP, SP, PVV, D66 - Parallelbaan Dronterringweg (N23)

25nm01.pdf PDF, 0 Bytes

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

22 - Motie 20 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - CU, VVD, CDA, GL, PvdA - HOV naar het noorden via NOP

25nh01.pdf PDF, 302.43 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

07 - Motie 5 (Statendag 14 november 2012) Verworpen - VVD - Versobering burgerleden

25n901.pdf PDF, 118.45 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 14: Ingetrokken - SP - Vorming Randstadprovincie

25nx01.pdf PDF, 0 Bytes

Metadata

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar