Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (19)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 16: Aangenomen - VVD - Motorrijtuigenbelasting

sn001.pdf PDF, 79.74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 10: Verworpen - GL, SP, PvdD - Ongewenste concurrentie bedrijventerreinen

sn0201.pdf PDF, 43.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 8: Verworpen - VVD, SP - Rondetafelconferentie Jeugdzorg

sn0001.pdf PDF, 71.73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 15: Aangenomen - VVD - Transparantie Delegatiebesluiten

sn0901.pdf PDF, 64.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 11: Aangenomen - SGP - Vermogenspositie MC-groep

sn0301.pdf PDF, 50.18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3: Verworpen - D66 - Communicatiebeleid

smzp01.pdf PDF, 69.49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 14: Verworpen - PvdD - Jachtmiddel Greppelveld, intrekking ontheffing voor gebruik van kunstlicht bij de jacht op vossen

sn0601.pdf PDF, 59.84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1: Verworpen - PVV - Motorrijtuigenbelasting - PS 30 mei

smzm01.pdf PDF, 33.69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4: Verworpen - D66 - Benutting mogelijke financiering uit Lente-akkoord

smzq01.pdf PDF, 49.18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 19: Aangenomen incl. tekstaanpasing in bijlage - VVD - Analyse en scenario's OostvaardersWold

sn0011.pdf PDF, 308.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar