Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (5)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 1 (Verworpen) - PVV en 50PLUS - Verhuur beheerstroken provinciale vaarwegen

DOCUVITP-2234698-v1-Motie-1-Verworpen-PVV-50PLUS-Verhuur-beheerstroken-provinciale-vaarwegen.PDF PDF, 2.14 MB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2018
Laatst gewijzigd
26-04-2018 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 (Verworpen) - 50PLUS en PVV - Liggeldtarieven provinciale vaarwegen

DOCUVITP-2234699-v1-Motie-2-Verworpen-50PLUS-PVV-Liggeldtarieven-provinciale-vaarwegen.PDF PDF, 2.14 MB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2018
Laatst gewijzigd
26-04-2018 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (Verworpen) - SP - Vaststellen Ontwerpvisie Structuurvisie Zon

DOCUVITP-2234700-v1-Motie-3-Verworpen-SP-Vaststellen-Ontwerpvisie-Structuurvisie-Zon.PDF PDF, 2.26 MB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2018
Laatst gewijzigd
26-04-2018 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 (Ingetrokken) - SGP - 1000 hectare=1000 hectare in het Ontwerp Structuurvisie Zon

DOCUVITP-2234701-v1-Motie-4-Ingetrokken-SGP-1000-hectare-1000-hectare-in-het-Ontwerp-Structuurvisie-Zon.PDF PDF, 2.03 MB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2018
Laatst gewijzigd
26-04-2018 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 5 (Verworpen) - PVV - Geen ruimte voor cowboys in Flevoland m.b.t. Structuurvisie Zon

DOCUVITP-2234702-v1-Motie-5-Verworpen-PVV-Geen-ruimte-voor-cowboys-in-Flevoland-m-b-t-Structuurvisie-Zon.PDF PDF, 1.98 MB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2018
Laatst gewijzigd
26-04-2018 15:06
Zichtbaarheid
Openbaar