Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (5)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 1 - Verworpen - PVV - Vreemd bijvoeren Heckrunderen

DOCUVITP-2388987-v1-Motie-1-Verworpen-PVV-Vreemd-bijvoeren-Heckrunderen.PDF PDF, 853.03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
08-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 - Aangenomen - PVV VVD SP SGP CDA - Visie Duurzaam Goederenvervoer Flevoland

DOCUVITP-2388988-v1-Motie-2-Aangenomen-PVV-VVD-SP-SGP-CDA-Visie-Duurzaam-Goederenvervoer-Flevoland.PDF PDF, 827.97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
08-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 - Aangenomen - VVD - Routeborden A6 Gooiseweg

DOCUVITP-2388989-v1-Motie-3-Aangenomen-VVD-Routeborden-A6-Gooiseweg.PDF PDF, 930.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
08-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 - Aangenomen - SGP ChristenUnie CDA - Zorg omtrent bereikbaarheid spoedeisende hulp en acute verloskunde

Motie 5 - Verworpen - PvdD PVV - Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Hofstra

DOCUVITP-2388991-v1-Motie-5-Verworpen-PvdD-PVV-Opzeggen-vertrouwen-gedeputeerde-Hofstra.PDF PDF, 888.35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
08-03-2019 10:41
Zichtbaarheid
Openbaar