Verordeningen

Provinciale Staten van Flevoland hebben een aantal regels en afspraken vastgelegd in verordeningen en reglementen. Deze regelen de 'huishouding' van Provinciale Staten, van de Statenfracties en van de Statengriffie. 

Heeft u nog vragen over de verordeningen en reglementen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

In het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 staan:

  • Alle relevante verordeningen
  • Benoemings- en instellingsbesluiten Statencommissies en functieprofiel commissievoorzitter
  • Gedragscodes en integriteit
  • Handvest actieve informatieplicht
  • Werkinstructie en mandaatbesluit Statengriffier
  • Voorbeeld burgerinitiatief en initiatiefvoorstel

Voor elk politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen.

Overzicht verordeningen

Overzicht van verordeningen
Bestandsgegevens Omschrijving
Verordening rechtspositie Staten- en commissieleden Provincie Flevoland 2019.PDF
Ingangsdatum: 10-07-2019
Bestandsgrootte: 189.14 kb.
Verordening rechtspositie Staten- en commissieleden Provincie Flevoland 2019
Statenvoorstel Benoemingen_burgerleden__leden_werkgroepen__accountant__AV_IPO__programmaraad.PDF
Ingangsdatum: 10-07-2019
Bestandsgrootte: 326.32 kb.
Statenvoorstel Benoemingen Statenleden, burgerleden, leden werkgroepen, accountant , AV IPO, programmaraad RRK
Statenvoorstel benoeming Gedeputeerde Staten 10 juli 2019.PDF
Ingangsdatum: 10-07-2019
Bestandsgrootte: 251.48 kb.
Statenvoorstel benoeming Gedeputeerde Staten 10 juli 2019
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 29 mei 2019.PDF
Ingangsdatum: 29-05-2019
Bestandsgrootte: 459.37 kb.
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 29 mei 2019
Inspraakverordening Flevoland 2006.pdf
Ingangsdatum: 19-06-2016
Bestandsgrootte: 38.67 kb.
Inspraakverordening Flevoland 2006
Meldingsladder bij mogelijk niet-integer handelen - versie 3.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2017
Bestandsgrootte: 628.44 kb.
Meldingsladder bij mogelijk niet-integer handelen - versie 3
Reglement van Orde PS Flevoland, PRINT maart 2018.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2018
Bestandsgrootte: 9.57 mb.
Reglement van Orde PS Flevoland, PRINT maart 2018
Ondertekende belofte integer handelen.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2017
Bestandsgrootte: 402.43 kb.
Ondertekende belofte integer handelen
Reglement van Orde PS Flevoland, DIGITAAL, maart 2018.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2018
Bestandsgrootte: 9.8 mb.
Reglement van Orde PS Flevoland, DIGITAAL, maart 2018
Verordening Fractieondersteuning 2016.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2017
Bestandsgrootte: 509.71 kb.
Verordening Fractieondersteuning 2016

Navigeer door de zoekresultaten

( 1 — 10 van 19 resultaten)