Verordeningen

Provinciale Staten van Flevoland hebben een aantal regels en afspraken vastgelegd in verordeningen en reglementen. Deze regelen de 'huishouding' van Provinciale Staten, van de Statenfracties en van de Statengriffie. 

Heeft u nog vragen over de verordeningen en reglementen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

In het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 staan:

  • Alle relevante verordeningen
  • Benoemings- en instellingsbesluiten Statencommissies en functieprofiel commissievoorzitter
  • Gedragscodes en integriteit
  • Handvest actieve informatieplicht
  • Werkinstructie en mandaatbesluit Statengriffier
  • Voorbeeld burgerinitiatief en initiatiefvoorstel

Voor elk politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen.

Overzicht verordeningen

Overzicht van verordeningen
Bestandsgegevens Omschrijving
Statenvoorstel benoeming plaatsvervangend voorzitter PS 24 januari 2018.pdf
Ingangsdatum: 24-01-2018
Bestandsgrootte: 216.22 kb.
Statenvoorstel benoeming plaatsvervangend voorzitter PS 24 januari 2018
Reglement van Orde PS Flevoland - DIGITAAL, maart 2018.pdf
Ingangsdatum: 00-00-0000
Bestandsgrootte: 9.8 mb.
Reglement van Orde PS Flevoland - DIGITAAL, maart 2018
Reglement van Orde PS Flevoland PRINTVERSIE, maart 2018.pdf
Ingangsdatum: 00-00-0000
Bestandsgrootte: 9.57 mb.
Reglement van Orde PS Flevoland PRINTVERSIE, maart 2018
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 13 december 2017.PDF
Ingangsdatum: 13-12-2017
Bestandsgrootte: 272.21 kb.
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 13 december 2017
Financiele Verordening Provincie Flevoland 2018.PDF
Ingangsdatum: 01-01-2018
Bestandsgrootte: 693.19 kb.
Financiele Verordening Provincie Flevoland 2018
Inspraakverordening Flevoland 2006.pdf
Ingangsdatum: 19-06-2016
Bestandsgrootte: 38.67 kb.
Inspraakverordening Flevoland 2006
Meldingsladder bij mogelijk niet-integer handelen - versie 3.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2017
Bestandsgrootte: 628.44 kb.
Meldingsladder bij mogelijk niet-integer handelen - versie 3
Ondertekende belofte integer handelen.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2017
Bestandsgrootte: 402.43 kb.
Ondertekende belofte integer handelen
Verordening Fractieondersteuning 2016.pdf
Ingangsdatum: 01-01-2017
Bestandsgrootte: 509.71 kb.
Verordening Fractieondersteuning 2016