Verordeningen

Provinciale Staten van Flevoland hebben een aantal regels en afspraken vastgelegd in verordeningen en reglementen. Deze regelen de 'huishouding' van Provinciale Staten, van de Statenfracties en van de Statengriffie. 

Heeft u nog vragen over de verordeningen en reglementen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

In het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 staan:

  • Alle relevante verordeningen
  • Benoemings- en instellingsbesluiten Statencommissies en functieprofiel commissievoorzitter
  • Gedragscodes en integriteit
  • Handvest actieve informatieplicht
  • Werkinstructie en mandaatbesluit Statengriffier
  • Voorbeeld burgerinitiatief en initiatiefvoorstel

Voor elk politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen.

Overzicht verordeningen

Overzicht van verordeningen
Bestandsgegevens
Statenvoorstel benoemingen en toelating Provinciale Staten 26 mei 2021.PDF
Statenvoorstel benoemingen en toelating Provinciale Staten 26 mei 2021
Datum:
02-06-2021
Grootte:
277.94 kb
Datum:
02-06-2021
Grootte:
277.94 kb
Statenvoorstel benoeming werkgroepleden Dialoog PS GS en Bestuurlijke vernieuwing.PDF
Statenvoorstel benoeming werkgroepleden Dialoog PS/GS en Bestuurlijke vernieuwing Provinciale Staten 17 februari 2021
Datum:
17-02-2021
Grootte:
211.83 kb
Datum:
17-02-2021
Grootte:
211.83 kb
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 27 januari 2021.PDF
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 27 januari 2021
Datum:
27-01-2021
Grootte:
271.54 kb
Datum:
27-01-2021
Grootte:
271.54 kb
Statenvoorstel benoeming Provinciale Staten 11 november 2020 - Vertegenwoordiger IPO AV.PDF
Statenvoorstel benoeming Provinciale Staten 11 november 2020 - Vertegenwoordiger IPO AV
Datum:
18-11-2020
Grootte:
211.2 kb
Datum:
18-11-2020
Grootte:
211.2 kb
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 21 oktober 2020 - Burgerlid 50PLUS Frank de Kruif.pdf
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 21 oktober 2020 - Burgerlid 50PLUS Frank de Kruif
Datum:
18-11-2020
Grootte:
1.36 mb
Datum:
18-11-2020
Grootte:
1.36 mb
Statenvoorstel Herbenoeming lid directeur van de Randstedelijke Rekenkamer 21 oktober 2020.pdf
Statenvoorstel Herbenoeming lid directeur van de Randstedelijke Rekenkamer 21 oktober 2020
Datum:
27-10-2020
Grootte:
367.88 kb
Datum:
27-10-2020
Grootte:
367.88 kb
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 24 juni 2020 - Statenlid ChristenUnie Henriëtte van Keulen.PDF
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 24 juni 2020 - Statenlid ChristenUnie Henriëtte van Keulen
Datum:
18-11-2020
Grootte:
178.92 kb
Datum:
18-11-2020
Grootte:
178.92 kb
Reglement_van_Orde_Digitaal_vergaderen.PDF
Reglement van Orde Digitaal vergaderen
Datum:
01-05-2020
Grootte:
290.93 kb
Datum:
01-05-2020
Grootte:
290.93 kb
Verordening op de Vertrouwenscommissie Provincie Flevoland 2020.PDF
Verordening op de Vertrouwenscommissie Provincie Flevoland 2020
Datum:
22-04-2020
Grootte:
262.63 kb
Datum:
22-04-2020
Grootte:
262.63 kb
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 26 februari 2020 - Burgerleden PvdD en SGP Sylvia Kers en Jan Willem Bakker.PDF
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 26 februari 2020 - Burgerleden PvdD en SGP Sylvia Kers en Jan Willem Bakker
Datum:
18-11-2020
Grootte:
212.77 kb
Datum:
18-11-2020
Grootte:
212.77 kb

Navigeer door de zoekresultaten

( 1 — 10 van 33 resultaten)