Informele bijeenkomst buschauffeurs

Informele bijeenkomst buschauffeurs

  • 02 mei 2018 14:00 tot 16:00
  • locatie: Provinciehuis Overijssel, kamer 0.2
Direct opslaan in uw agenda

Dit voorjaar behandelen de Provinciale Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel de Nota Uitgangspunten Aanbesteding Openbaar Vervoer. Na vaststelling van deze Nota zal door de provinciale besturen, al dan niet gezamenlijk, de verdere invulling van de aanbesteding van het openbaar vervoer voor verschillende concessiegebieden worden voorbereid.

 

De laatste tijd zijn er veel geluiden over de gevolgen van aanbesteding van openbaar vervoerconcessies. Er zijn goede voorbeelden van samenwerking en afstemming op lokale behoeften. Maar er zijn ook geluiden over hoge werkdruk, overvolle bussen en problemen met pauzes en arbeidsomstandigheden van chauffeurs.

Een aantal chauffeurs biedt aan om hun praktijkervaring én hun ideeën voor de nieuwe concessies met ons te delen en een toelichting te geven en onze vragen te beantwoorden.

De Statenfracties van de PvdA en SP in Overijssel nemen het initiatief  om een informele bijeenkomst te organiseren.

 

Indien je aanwezig wilt zijn graag een mail aan: overijssel@pvda.nl

Terug