Avondvierdaagse 'Stap mee met de Regio Zwolle'

Avondvierdaagse 'Stap mee met de Regio Zwolle'

  • 11 september 2018 19:30 tot 22:00
  • locatie: Raadhuisstraat 1, Dalfsen
Direct opslaan in uw agenda

Om alle (nieuwe) bestuurders, raden/staten en overige O’s mee te nemen in de ontwikkelingen van de nieuwe agenda Regio Zwolle (a.d.h.v. de eindrapportage "Regio Zwolle stapt over eigen grenzen") willen wij een Avondvierdaagse Regio Zwolle "Stap mee met de Regio Zwolle"’ bestaande uit vier etappes organiseren. Het doel van deze avondvierdaagse is te informeren en te consulteren. Zodat een ieder meegenomen wordt in de ontwikkelingen en uitkomsten zoals beschreven in de eindrapportage ""Regio Zwolle stapt over eigen grenzen". Daarmee kan het verhaal en de agenda van de regio omarmen worden en vervolgens verder worden uitgedragen.

Elke etappe volgt een zelfde werkwijze, maar wordt op een ander moment op een verschillende locatie in de regio georganiseerd.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de regio's: Dalfsen, Raalte, Hardenberg, Ommen, Olst-Wijhe, De Wolden, Staphorst, Meppel en Overijssel.
Bent u verhindert edoch geïntresseerd? Dan bent u welkom op woensdag 12 september te Zwolle (Grote Kerkplein 15, 8011 PK).

De volledige indeling van de vier bijeenkomsten en locaties treft u in de bijlage.
De aanmelddatum is verlengd van 27 juli naar 31 augustus.

Terug