Europaforum P4 Gezonde Lucht

Europaforum P4 Gezonde Lucht

  • 15 januari 2019 19:00 tot 21:45
  • locatie: Provinciehuis Utrecht, Foyer (1ste etage)
Direct opslaan in uw agenda

Geachte genodigden,

 

Graag zouden wij, de Werkgroep Europa van de Provinciale Staten van Utrecht, u verwelkomen op dinsdag 15 januari op het Europaforum P4 Gezonde Lucht dat plaats zal gaan vinden van 19.00 uur tot 21.45 uur in de Foyer op de 1e etage in het Provinciehuis Utrecht.

 

De bijeenkomst is geïnspireerd op de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht (bijlage), die in een proces van cocreatie door de provincie Utrecht vorm heeft gekregen. Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen over de diverse thema’s die samenhangen met Luchtkwaliteit en hoe we daar met alle betrokken partijen een rol bij kunnen spelen.

 

Statenlid Mw. Hayat Chidi zal deze bijeenkomst openen waarna zij het woord zal geven aan Gedeputeerde Mw. Mariëtte Pennarts die van start zal gaan met een toelichting over de Cocreatie en Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht. Daarop volgend zal er een toelichting over het Nationale en Europese speelveld gegeven worden door Dhr. René Korenromp van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarna we vervolgens met elkaar in discussie zullen gaan over de verschillende thema's. We zullen deze bijeenkomst afsluiten met de overhandiging van het overdrachtsdocument en een drankje om te toosten op hopelijk een geslaagde bijeenkomst die u niet had willen missen.

 

We hopen u  dan ook te mogen verwelkomen.

U kunt zich hier aanmelden.  Graag vernemen wij uiterlijk 8 januari a.s. of u voornemens bent aanwezig te zijn.

 

Statengriffie Utrecht

 

Terug